صنعت کار » اروندان

مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان از همکاری با فرمانداری‌ها و کمیته‌های سلامت شهرستان‌های همجوار تأسیسات نفتی به‌منظور تامین لجستیک و ملزومات بهداشتی و ایمنی در حد توان این شرکت خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك