صنعت کار » ازدیاد مصرف انرژی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ خبر داد:
رییس جمهور دستور داد برق سازمان ها و ادارات در صورت عدم رعایت بخشنامه سیستم های سرمایشی، قطع شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك