صنعت کار » اسامی مفسدین اقتصادی

هشدار رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی به بانک مرکزی؛
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی از بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خواست که اسامی افرادی را که دارای وام‌های سنگین هستند و از بازگردندان آن خود داری می‌کنند را اعلام کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات