صنعت کار » اسانسور

رئیس اتحادیه کشوری آسانسور، پله‌برقی و خدمات وابسته گفت: نخستین میز تعمیق ساخت داخل صنعت آسانسور با محوریت داخلی‌سازی ریل، سیم بکسل و گرلس (بدون جعبه دنده) آسانسور برگزار می‌شود. ادامه
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در دیدار با انجمن صنعت آسانسور :
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت باتاکید بر احیاء مجدد شورای سیاستگذاری صنعت آسانسور و پله برقی با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط و خبرگان این صنعت گفت: توسعه داخلی سازی در این صنعت با توجه به پتانسیل های موجود و تولید بخش عمده ای از اجزا و قطعات توسط صنعتگران ایرانی قابل دستیابی است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك