صنعت کار » استارت

مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس عنوان کرد:
مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی و خدمات بورس، به تمامی شرکت‌های فعال در حوزه مالی پیشنهاد داد تا از فرصت‌های بکر موجود در دوازدهمین دوره نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه استفاده کنند. وی شعار فاینکس ۲۰۱۹ را «مشارکت بیشتر، اقتصاد بهتر» اعلام کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك