صنعت کار » استارتاپ‌های تریگ‌آپ

در رویداد معرفی شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌های شناسا و تریگ آپ که با همکاری دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده مهندس صنایع و سیستم‌ها) در اسفند ماه سال 1397 در این دانشگاه برگزار شد، تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان شرکت شناسا و دانشگاه تربیت مدرس امضا شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك