صنعت کار » استارت اپ

توسعه استارتاپ‌ها و توجه به اقتصاد ای‌پی‌آی، باعث شده که استفاده از بیمه‌گری باز وAPI ها مورد توجه کسب و کارهای مختلف قرار گرفته و بسیاری از شرکت‌ها سرویس‌های خود را به منظور توسعه فروش یا عرضه بهتر خدمات در اختیار کسب و کارهای مختلف قرار دهند. ادامه
وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها برای مشارکت در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف صنعت نفت متناسب با پیشرفت فناوری فراخوان داد. ادامه
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: این معاونت قصد دارد با بهره‌مندی از توان شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ به رشد بیشتر صنعت پتروشیمی کمک کند تا نسل جوان با ایده‌های نوین خود به حل مسائل این صنعت بپردازند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك