صنعت کار » استارت اپ

توسعه استارتاپ‌ها و توجه به اقتصاد ای‌پی‌آی، باعث شده که استفاده از بیمه‌گری باز وAPI ها مورد توجه کسب و کارهای مختلف قرار گرفته و بسیاری از شرکت‌ها سرویس‌های خود را به منظور توسعه فروش یا عرضه بهتر خدمات در اختیار کسب و کارهای مختلف قرار دهند. ادامه
وزارت نفت برای شناسایی و ارزیابی استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها برای مشارکت در بهبود عملکرد بخش‌های مختلف صنعت نفت متناسب با پیشرفت فناوری فراخوان داد. ادامه
مشاور معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهوری گفت: این معاونت قصد دارد با بهره‌مندی از توان شرکت‌های فناور، دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ به رشد بیشتر صنعت پتروشیمی کمک کند تا نسل جوان با ایده‌های نوین خود به حل مسائل این صنعت بپردازند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات