صنعت کار » استانداردهای زیست محیطی

به همت سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور انجام می‌شود:
مدیرکل دفتر زمین‌شناسی دریایی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات‌معدنی کشور، ضمن اشاره به امضای تفاهم‌نامه‌های سازمان متبوع خود با پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و سازمان حفاظت محیط زیست، خاطرنشان کرد: مطالعات زمین‌شناسی دریایی در منطقه تنگه هرمز و جنوب جزیره قشم با در اختیارگیری کاوشگر دریایی خلیج‌فارس انجام خواهد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك