صنعت کار » استاندارد ایران

معاون رئیس جمهور و رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: جایگاه استاندارد ایران از بین ۱۲۷ کشور در رتبه ۲۲ قرار دارد و همچنین توانسته است در سال ۲۰۲۲ ، ۲۱۱ کمیته متناظر بین المللی را تشکیل دهد و ۱۱ استاندارد بین المللی را در سازمان استانداردسازی جهانی تدوین کند و در اختیار مدیران قرار دهد. ادامه
تشریح برنامه‌های شرکت بازرسی کیفیت در سال سخت خودرویی ها؛
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در نظر دارد تا با ابلاغ اهداف ۵ ساله و برنامه ریزی‌های هوشمند و ‌منعطف در راستای ارتقای سطح ایمنی، کیفیت و آرامش در جامعه گام بردارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات