صنعت کار » استاندارد سازی

آخرین مهلت خودروسازان برای اجرای استانداردهای 85 گانه یکم دی ماه ۹۸ اعلام شده است اما برخی از کارشناسان معتقدند که این رفتار سازمان استاندارد ۱۰ برابر سختیگرانه‌تر از اتحادیه اروپا است و این موضوع نتیجه مثبتی در صنعت خودرو نخواهد داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات