صنعت کار » استاندارد ملی

معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب آهن اصفهان:
ذوب آهن اصفهان به تازگی گواهینامه استاندارد ملی ایران برای تولید ریل راه آهن را دریافت کرد. ادامه
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه بیژن زنگنه از وزیران نفتی است که به استاندارد و ایرانیزه کردن استاندارد پای بند است،‌ گفت:‌ استاندارهای نفت به استاندارهای ملی ایران تبدیل می‌شود تا بتوان گواهی کیفیت صادر کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات