صنعت کار » استاندارد مواد غذایی

مدیرکل استاندارد استان تهران با اشاره بر انجام بیش از 18هزار مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و صنفی مواد غذایی در استان تهران و در سال گذشته، از صدور 25 پروانه استاندارد برای فرآورده‌های غذایی خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك