صنعت کار » استاندارد های خودرویی

خبر توقف شماره گذاری پراید از سال آینده و همچنین توقف خط تولید پژو 405 که از سال های گذشته و همزمان با الزام اعمال استانداردهای هشتادو پنج گانه در صنعت خودرو مطرح شد، از سال آینده وارد فاز اجرایی خواهد شد. ادامه
رئیس سازمان ملی استاندارد ایران خبرداد :
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه مباحث مربوط به خودرو سیاسی است، گفت: برای ارتقا کیفیت خودرو باید این صنعت از مباحث سیاسی خارج شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك