صنعت کار » استاندارد هشتاد و پنج گانه

رئیس سازمان ملی استاندارد از مهلت به برخی خودروسازها تا پایان سال برای رعایت استانداردهای ۸۵ گانه این سازمان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات