صنعت کار » استاندارد85گانه

هفته پیش معاون وزیر صنعت اعلام کرد که این وزارتخانه با سازمان استاندارد توافق کرده و قرار شده در زمینه استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی، در بخش استانداردهای اختیاری، بازنگری شود اما رییس سازمان ملی استاندارد بر پابرجا ماندن روند استاندارد ۸۵ گانه خودرویی تاکید کرد و گفت: روند اعمال استانداردها همان است فقط برخی معیارها تغییر می‌کند. ادامه
بررسی زیرساخت های استانداردهای 85 گانه؛
رسیدن به کیفیت مطلوب سوخت در کشور همواره در برنامه همه دولت ها بوده ، اما همه ساله بهانه های متعددی همچون نبود بودجه، واردات سوخت با کیفیت پایین و فراهم نبودن زیرساخت ها و مشکلاتی از این دست مانع کسب رتبه مطلوب بنزین شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك