صنعت کار » استانداری فارس

چهارمین کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان فارس به ریاست ظفر افشون« معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس و رئیس کارگروه» و با حضور حمید رضا ایزدی«رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و دبیر کارگروه توسعه صادرات»، روسای دستگاههای اجرایی ذیربط، روسای تشکل ها و صادرکنندگان استان در محل استانداری فارس برگزار شد . ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك