صنعت کار » استانداری گیلان

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان:
مهندس آرش فرزام صفت، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گیلان در خصوص نقش استان گیلان و تنها منطقه آزاد شمال کشور که در این استان واقع شده با اشاره به سابقه و فرآیند تأسیس اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ۱۱ دی ماه سال ۸۸ که توسط سه کشور روسیه،قزاقزستان و بلاروس آغاز و پس از گذشت ۴ سال از تاریخ ۸ خرداد ۱۳۹۳ کشورهای عضو اتحادیه،مزبور را تشکیل دادند که در ادامه کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به آن اضافه شدند، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران نیز به مدت سه سال به صورت آزمایشی عضو این اتحادیه شده و موافقت نامه موقت تجارت ترجیحی ایران و آسیا از پنجم آبان ماه ۹۸ به مرحله اجرا درآمده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك