صنعت کار » استاندار اردبیل

وزیر نیرو در بازدید از سد گیوی:
وزیر نیرو گفت: قصد نداریم با تصمیم‌های سیاسی و هیجانی در حوزه آب و برق رضایت موقت مردم را فراهم نماییم و به‌دنبال راهکارهای کارشناسی و پایداربرای مشکلات بخش آب و برق هستیم. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك