صنعت کار » استاندار فارس

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس اعلام کرد:
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس در دهمین نشست شورای معادن این استان گفت: استان فارس از نظر تعداد معادن در کشور رتبه 4 را دارد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك