صنعت کار » استاندار ملی

همایش استاندارد و کیفیت صادراتی با هدف بررسی مشکلات موجود در حوزه استاندارد صادراتی، روز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی و با حضور حسین مدرس خیابانی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و حمید زادبوم، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و برخی از مسئولان سازمان استاندار ملی برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك