صنعت کار » استاندار کرمان

ازسوی استاندار کرمان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید انجام شد
دکتر محمدجواد فدایی استاندار کرمان در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و جهش تولید از زحمات دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت مس در اجرای پر قدرت برنامه‌های مسئولیت اجتماعی قدردانی کرد. ادامه
استاندار کرمان سرمایه گذاری های جدید در استان توسط شرکت های بزرگ معدنی را خواستار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات