صنعت کار » استانی

راهکارهای ارایه خدمات با کیفیت به مشتریان در دومین روز دهمین نشست مدیران ستادی و استانی بیمه سرمد مورد بررسی قرار گرفت. ادامه
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان جنوبی گفت: صادرکنندگان استان خراسان جنوبی برای ثبت نام در بیست و سومین دوره انتخاب صادرکنندگان برگزیده استان تنها 3 روز دیگر فرصت دارند. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات