صنعت کار » استان قزوین

رییس سازمان نظام مهندسی معدن از احیای هزار معدن راکد و تعطیل‌شده در سطح کشور خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار پروانه معدنی صادر شده است که از این تعداد چهار هزار و ۷۰۰ پروانه راکد و تعطیل‌ هستند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات