صنعت کار » استان قم

ریس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم اعلام کرد:
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: میزان صادرات استان قم در 9 ماه سال جاری را به ارزش 170میلیون دلار و وزن 201هزار تن دانست. ادامه
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت قم،‌ تعامل شکل گرفته میان مراکز علمی و صنعتی استان را بی نظیر دانست و گفت: قرارداد 25طرح مورد نیاز صنعت استان میان دانشگاه‌های مادر قم و واحدهای صنعتی به امضا رسیده‌است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك