صنعت کار » استان لرستان

غریب پور در جلسه بررسی اقدامات انجام شده در بخش معدن استان لرستان خبر داد:
رئیس هیات عامل ایمیدرو از پیگیری این سازمان برای اجرایی شدن 3 طرح صنایع معدنی در استان لرستان خبر داد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك