صنعت کار » استحصال محصول نهایی روغن موتور

به همت پالایشگران داخلی در تبریز؛
دومین جایگزین نفت کوره یا استحصال روغن پایه که از زیر مجموعه های محصولات جانبی آیزوافتست است تحت عنوان روغن پایه گروه ۲ از سوی پالایشگاه نفت تبریز عرضه می شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك