صنعت کار » استخراج از ماه

به گزارش«صنعت کار»:
در حالی که استخراج فضا یک پیشنهاد مالی جذاب است ، چالش های فناوری و لجستیکی قبل از تحقق رویای سیارک های استخراج به ارزش میلیاردها دلار باقی مانده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك