صنعت کار » استخراج زغالسنگ

میزان استخراج زغالسنگ خام در منطقه البرز مرکزی و طبس در نیمه نخست امسال به رقم ۹۱۱ هزار و ۶۸۴ تن رسید که موجب تولید نزدیک به ۳۵۰ هزار تن کنسانتره شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات