صنعت کار » استخراج ماهانه

در سال جهش تولید با تلاش و کوشش حداکثری پرسنل سخت‌کوش صنعت مس رکورد استخراج ماهیانه معدن میدوک با 25 درصد افزایش نسبت به رکورد قبلی در دی ماه 1399 شکسته شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات