صنعت کار » استخراج معدن

«صنعت کار» گزارش می دهد:
آکسورا برای کمک به شرکت های معدنی در مقابل ویروس کرونا مرکز معدن هوشمند راه‌اندازی کرد. ادامه
مدیر مجتمع سرب و روی انگوران اعلام کرد:
مدیر مجتمع سرب و روی انگوران اعلام کرد: میزان استخراج این مجتمع طی 9 ماهه امسال نسبت به برنامه، 147 درصد افزایش یافت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات