صنعت کار » استخراج مواد کف اقیانوس

«صنعت کار» گزارش می دهد:
رباتی که با کمک آن مواد غنی از کبالت در اقیانوس آرام را استخراج می کردند، ناپدید شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك