صنعت کار » استخراج نفت

تصمیم دولت آمریکا برای محدود کردن استخراج نفت و گاز در زمینها و آبهای فدرال احتمالا بیشترین نفع را برای شرکتهای نفتی روسیه و غول نفتی آرامکوی سعودی خواهد داشت. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات