صنعت کار » استراتژی

به گزارش «صنعت کار»:
عضو هیات مدیره شهرک صنعتی شمس آباد معتقد است، نبود استراتژی صنعتی از مهمترین مشکلات صنایع کوچک است. ادامه
رنو به عنوان یکی از قدیمی ترین شرکای خودروسازی ایران، این روزها راهی پرچالش را برای بهره برداری از فضای پسابرجام طی می کند اما جدای مشکلاتی که از سوی شرکای ایرانی برای این خودروساز فرانسوی ایجاد شده، به نظر می رسد استراتژی رنویی ها در ایران هم مشخص نیست. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك