صنعت کار » استراتژی بومی سازی

جعفری گفت: شرکت‌های فولادی سال گذشته بیش از ۹.۴ میلیون تن فولاد خام (بیلت، بلوم و اسلب) تولید می‌کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك