صنعت کار » استراتژی صنعت

بازوی پژوهشی مجلس گزارش داد
 تعدد سازمان‌ها و نهادهای درگیر در اعمال سیاست‌های صنعتی موجب شده است استراتژی‌های توسعه صنعتی در ایران به جایی نرسد. بازوی پژوهشی مجلس در جدیدترین تحلیل خود به ۵۰سازمان و نهاد که برخی بیش از ۱۰۰واحد زیرمجموعه دارند، اشاره داشته که درگیر اجرای سیاست‌های مختلف صنعتی هستند. بیشترین موازی‌کاری در زمینه تامین مالی برای تولید بوده است. ادامه
رییس اتاق بازرگانی ایران این هفته به عنوان نخستین مهمانان دوره جدید (یازدهم) مجلس شورای اسلامی به بهارستان رفت و در صحبت‌های خود اعلام کرد که اتاق‌های سه‌گانه کشور آمادگی دارند استراتژی توسعه صنعتی کشور را تدوین کنند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك