صنعت کار » استراليا

رییس هیات عامل ایمیدرو گفت: خواهان همکاری با طرف های استرالیایی در زمینه های آموزش، اکتشاف، استخراج و تکنولوژی هستیم. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات