صنعت کار » استراژی

«ما» چگونه «ما» شدیم
شرکت دخانیات ایران که در شش ماهه اول سال 98 تولیدش متوقف شده و تا آستانه تعطیلی پیش رفته بود، بر اساس استراتژی جدید به زودی رکورد تولید یک میلیارد نخ سیگار در ماه را به ثبت خواهد رساند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك