صنعت کار » استعفا

«صنعت کار» بررسی کرد:
داریوش اسماعیلی استعفا کرد، خبری که در فضای مجازی دست به دست در حال انتشار است. آن هم در روزهایی که بازار فولاد در میان تصمیمات وزارت صمت سردرگم شده است. حال چه کسی سکان هدایت معاونت معدنی را بر عهده خواهد گرفت؟ ادامه
عزیزاله عصاری مدیرعامل «ومعادن» نامه استعفای خود را به هیأت مدیره این شرکت تقدیم کرد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات