صنعت کار » استعفای مدیرعامل چادرملو

عزیزاله عصاری، مدیرعامل شرکت توسعه معادن و فلزات ضمن تکذیب خبر استعفای نوریان، گفت: در شرایط کنونی که بخش معدن و صنایع معدنی نیاز به همدلی دارد انتشار چنین خبرهایی به کلیات صنعت و شرکت‌های پیشرو مانند چادرملو لطمه می‌زند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك