صنعت کار » استعلام صورت‌حساب الکترونیکی

سرپرست سازمان صمت تهران گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، پرداخت هرگونه تسهیلات (سرمایه در گردش) از سوی سیستم بانکی، تنها پس از استعلام صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدمات