صنعت کار » استعلام صورت‌حساب الکترونیکی

سرپرست سازمان صمت تهران گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، پرداخت هرگونه تسهیلات (سرمایه در گردش) از سوی سیستم بانکی، تنها پس از استعلام صورت‌حساب الکترونیکی انجام می‌شود. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك