صنعت کار » استفاده از توليدات داخلي در پروژه هاي گازي پارس جنوبي

در نشستي با حضور مديرعامل شركت نفت و گاز پارس، مديران و سرپرستان واحدهاي عمليات توليد اين شركت، بر ضرورت حمايت از ساخت داخل در اجرای طرح هاي عمليات توليد از پارس جنوبي تاكيد شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات