صنعت کار » استقبال سرد مردم

در حال حاضر ۸ روز از اجرای طرح پر ابهام پیش فروش لوازم خانگی می‌گذرد و همچنان با استقبال سرد مردم روبه رو است چراکه در بسیاری از کالاها قیمت کارخانه گران تر از بازار بوده و خرید کالا آنها با تحویل در ماه های آینده اصلاً توجیهی برای مردم ندارد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات