صنعت کار » استیضاح وزیر اقتصاد

نماینده مردم خمینی شهر در مجلس خواستار در دستورکار قرار گرفتن استیضاح وزیر اقتصاد با بیش از ۱۰۰ امضا شد. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك