صنعت کار » استیضاح وزیر صمت

محمد شریعتمداری که قرار بود روز گذشته برای جلسه بررسی استیضاحش به مجلس برود، جا خالی داد و در این جلسه مهم حاضر نشد. حالا مجلسی ها علاوه بر مهلت 24 ساعته به وزیر صمت، هشدار داده اند که اگر شریعتمداری امروز صبح هم در جلسه رسیدگی به استتیضاحش حاضر نشود، استیضاح وزیر حتمی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات