صنعت کار » استیضاح وزیر صمت

وزیر صمت:
وزیر صمت اظهار داشت: خود شورای رقابت در سال گذشته 3 نوبت قیمت خودرو را افزایش داد، مجموعا 90 درصد در سال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. افزایش قیمت امسال حدود 30 درصد بود که حدود یک سوم سال قبل است. ادامه
محمد شریعتمداری که قرار بود روز گذشته برای جلسه بررسی استیضاحش به مجلس برود، جا خالی داد و در این جلسه مهم حاضر نشد. حالا مجلسی ها علاوه بر مهلت 24 ساعته به وزیر صمت، هشدار داده اند که اگر شریعتمداری امروز صبح هم در جلسه رسیدگی به استتیضاحش حاضر نشود، استیضاح وزیر حتمی است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات