صنعت کار » اسفراین

سرپرست فرماندهی انتظامی اسفراین از کشف ۲ تن و ۶۶۵ کیلوگرم سنگ معدن قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: این میزان کشفیات در دو نوبت انجام شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات