صنعت کار » اسفند ماه 98

کارکنان پرتوان و تلاشگر شرکت معدنی و صنعتی فولاد سنگ مبارکه در اسفندماه سال 98 به بالاترین میزان حفاری به میزان 7 هزار و 626 متر در ماه دست یافتند. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك