صنعت کار » اسقاط خودروها

رئیس انجمن صنفی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده با بیان اینکه طی سال گذشته تنها ۸۰۰۰ خودرو فرسوده از ٣۶٠ هزار دستگاهی که باید اسقاط می‌شد، اسقاط شده است، میزان خودروهای فرسوده سال جاری را سه میلیون اعلام کرده که در افق ١۴٠۴ این تعداد به هشت میلیون دستگاه خواهد رسید؛ این در حالیست که اگر قرار باشد با روند اسقاط در سال گذشته پیش رویم ١٠٠٠ سال دیگر تازه خودرهای فرسوده امسال از چرخه خارج شده‌اند. ادامه
وجود خودرو‌های فرسوده، قاچاق سوخت، نوسان قیمتی، افزایش سفر‌ها در فصول مختلف و چند عامل دیگر همگی حلقه‌های زنجیره‌ای هستند تا مصرف سوخت در کشور را از میانگین جهانی 5.5 لیتر در هر 100 کیلومتر به 7.8 لیتر در این مسافت برسانند. اما پرسش اصلی اینجا است که به راستی کدام یک از موارد ذکر شده مقصر اصلی مصرف بی رویه سوخت در کشور است؟ ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك