صنعت کار » اسقاط خودروهای فرسوده

رییس هیات مدیره انجمن مراکز اسقاط خبر داد
رییس هیات مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده از انباشت 80 هزار گواهی اسقاط در این مراکز خبر داد و گفت: محاسبه این تعداد برگه با قیمت مصوب دولتی نشان می دهد که 200 میلیارد سرمایه در گردش مراکز به صورت راکد در صفحات مجازی بدون استفاده مانده و سبد مصرفی برای آن وجود ندارد که با احتساب قیمت برگه های جدید این عدد به 500 میلیارد تومان می رسد. ادامه
رییس انجمن واردکنندگان خودرو:
بررسی ارزهای تخصیص یافته در حوزه واردات خودرو نشان می دهد تنها ۱۵ درصد ارزهای دولتی به واردات خودرو اختصاص یافته و مابقی ۸۵ درصد مربوط به واردات کالاهای دیگر بوده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتبیمه ملتهای بانك