صنعت کار » اسلب

مدیر متالورژی ثانویه فولاد مبارکه خبر داد:
از زمان راه‌اندازی واحد RH در فولاد مبارکه تا پایان مهرماه 99 به میزان 2 میلیون و 440 هزار تن فولاد مذاب در این واحد تولید شده است. ادامه
جلسه کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با حضور شرکت فولاد اکسین برگزار شد. ادامه

نوشته‌های تازه

خودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدمات