صنعت کار » اسلب‌های ضخیم

رضا شهرستانی، عضو هیئت‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با اشاره به اهمیت تولید تختال‌ با ضخامت 300 میلی‌متر توسط فولاد مبارکه اظهار داشت: تولید اسلب‌های ضخیم برای صنـــعت فــــــولاد کــــــــشور، به‌ویـــــــژه فولادمبارکه، بسیار مهم و مایه مباهات است؛ چراکه این دستاورد ارزنده با تکیه بر دانش بومی و اعتماد به تخصص جوانان ایجاد شده است. ادامه

نوشته‌های تازه

کرمان موتورخودروکارعصر تشکلعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتعصر خدماتهای بانك